Experten svarar på vanliga frågor om åderbråck

Stefan Nydahl, Narva Kirurg Center - Expert på Åderbråck

Dessa frågor har besvarats av Stefan Nydahl, docent och medicinskt ansvarig på Narva Kirurg Center samt ledande expert på åderbråck.

Är åderbråck alltid synliga?

Ja, det är de.

Vilka besvär får man?

Åderbråck behöver inte ge några besvär alls. Oftast tycker man dock att de är kosmetiskt störande. Vanliga besvär annars är tyngdkänsla, värmeökning på benen, obehagskänsla, svullnad, klåda, krypningar, stickningar och kramper.

Vem ska man kontakta om man misstänker att man drabbats av åderbråck?

Man kan med fördel vända sig till oss, Narva Kirurg Center. Vi är helspecialiserade på åderbråck och vensjukdomar. Man behöver ingen remiss och vid första konsultationstillfället får man en undersökning med ultraljud, man får också en diagnos och förslag till behandling.

Gör det ont att ha åderbråck?

Man behöver inte ha ont alls, men det är också vanligt med värk och till och med smärta.

Är det farligt med åderbråck? Kan det vara farligt om det inte behandlas?

I normalfallet är åderbråck inte farligt, oftast är de kosmetiskt störande eller att man har mer eller mindre besvär med svullnad, obehag, stickningar, m.m.

I en del fall kan de problem med venerna som ger åderbråck ge allvarliga besvär med eksem, blödningar, ytliga proppar, hudförändringar och till och med kroniska bensår och då bör detta behandlas i tid.

Kan åderbråck spricka och vad kan det i så fall leda till?

Ja, i sällsynta fall kan det höga trycket som åderbråckssjukdomen ger upphov till orsaka att ytliga små vener utvecklas som spontant kan börja störtblöda. Det brukar då bli ett dramatiskt förlopp, men blödningen stannar av om man höjer benet i liggande till ovan hjärtnivå.

Kan åderbråck framkalla någon följdsjukdom? 

Orsaken till åderbråck beror på att klaffarna i venerna i benen inte sluter tätt så att en del blod, som skulle rinna upp mot hjärtat, i stället rinner tillbaka i benet och ger ett ökat flöde och tryck i benet. Det medför att huden på benet kan bli påverkad med eksem och andra hudförändring som följd, ja, till och med spontant uppträdande blödningar och kroniska bensår som inte läker kan uppträda.

Finns samband mellan åderbråck och andra sjukdomar?

Åderbråck kan ge andra sjukdomstillstånd, som eksem, spontana blödningar, ytliga proppar, hudförändringar och till och med kroniska bensår på benen.

Djupa proppar i benen kan senare ge besvärliga symtom och åderbråck.

Var uppkommer åderbråck? 

Åderbråck uppkommer nästan alltid på benen.

Kan åderbråck uppstå någon annanstans än på benen?

Ja, man kan få åderbråck kring matstrupen vid olika leversjukdomar.

Är det en viss typ av människor som får åderbråck eller kan alla få det?

I princip kan alla människor få åderbråck.

Vilka är i riskgruppen?

Personer som har stark ärftlighet för åderbråck, de som är kraftigt överviktiga, äldre personer och de som har haft en djup propp i venerna i ett ben.

Är åderbråck alltid kopplat till hög ålder, eller kan man få det även som ung?

Man kan få åderbråck i princip när man har vuxit klart. Barn får inte åderbråck annat än vid vissa missbildningar.

Finns det skillnader gällande kön?

Nej, egentligen inte, men kvinnor söker oftare för sina åderbråck än män.

Innebär ärftlighet att man helt säkert kommer att drabbas av åderbråck?

Nej, men var tredje person får åderbråck någon gång i sitt liv.

Kan man förebygga åderbråck? Finns det några hjälpmedel för detta?

Nej, man kan inte själv förebygga åderbråck. Stödstrumpor hjälper oftast mot svullnad och ibland mot andra åderbråcksbesvär. De kan också förebygga bensår om man har risk att utveckla sådana.

Finns det någon särskild diet som är bra att följa om man vill minska risken för åderbråck?

Nej.

19 Feb 2019