Åderbråck i ljumsken

Åderbråck i ljumsken är en relativt sällsynt åkomma som kan drabba alla människor, även om risken ökar ju äldre man blir och i något högre grad drabbar kvinnor. Åderbråck i ljumsken är inte farligt, men kan innebära mindre eller större besvär, från pirr i benen till värk och i värsta fall bensår. Om besvären av åderbråcken blir en medicinsk riskfaktor så bekostas en operation av åderbråcken av Landstinget, men annars räknas avlägsnande av åderbråck som ett kosmetiskt ingrepp och patienten får ta kostnaden själv.

”Oftast  får man åderbråck på vaden eller något annat ställe långt nere på benen, men i sällsynta fall kan åderbråck även uppstå ända uppe vid ljumsken, där den större rosenvenen, Vena Saphena Magna, har sitt utlopp”

Åderbråck innebär att venerna i benen vidgas på grund av att blodtrycket blir för högt. Det som då händer är att de klaffar som finns i venerna inte sluter tätt och att blod rinner tillbaka ner i benen. Detta kallas venös insufficiens. Venerna sväller upp och slingrar sig, och syns som blåa ”maskar” på insidan av huden. Det är så gott som alltid ytliga vener som drabbas av venös insufficiens, och det är antingen någon av de två större venerna i benen, de så kallade rosenvenerna, eller vener som avgrenar sig från någon av dessa. Oftast  får man åderbråck på vaden eller något annat ställe långt ner på benen, men i sällsynta fall kan åderbråck även uppstå ända uppe vid ljumsken, där den större rosenvenen, Vena Saphena Magna, har sitt utlopp.

Vena Saphena Magna - stora rosenådern

Saphena Magna, stora rosenådern, är kroppens längsta ven (venerna är de blodkärl som har till uppgift att föra syrefattigt blod tillbaka till hjärtat). Den löper ytligt från insidan av foten upp till ljumsken och som alla ytliga vener kan den drabbas av venös insufficiens och åderbråck. Antingen kan Saphena Magna drabbas direkt eller så drabbas en utstickande ven. Den traditionella metoden för att avlägsna åderbråck har varit att dra ut hela stora rosenvenen via ett snitt i höften, en operation som kallas stripping, men numera undviks detta om det inte är själva rosenvenen som drabbats.

Stripping – operation mot åderbråck

Vid ett åderbråck i ljumsken är det med största sannolikhet Saphena Magna som drabbats direkt, och därmed kan stripping vara den bästa lösningen för att avlägsna åderbråcket. Men det kan också finnas möjlighet att avlägsna åderbråcket med modernare metoder som laserbehandling eller skleroserande skum, i kombination med virknålsteknik. Stripping är ett större ingrepp som kräver narkos och som ger en längre konvalescenstid. Å andra sidan är det en mycket gammal och beprövad metod som har visat sig vara mycket framgångsrik.

äldre kvinna med åderbråck i ljumsken som leker med sitt barnbarn

Vid stripping skär kirurgen ett ca 2 cm långt snitt på insidan av ljumsken, och ett snitt nere vid knävecket. Därefter dras hela stora rosenvenen ut. Innan man utför stripping är det dock mycket viktigt att man kontrollerar att det djupa vensystemet i benen fungerar som det ska, eftersom belastningen där ökar när Saphena Magna avlägsnas.

11 Sep 2019